Chưa được phân loại

Vườn rau nhỏ của bố tôi

Th10 08,2022

Hôm qua bố tôi trồng một vườn rau ở mảnh đất trống sát nhà tôi đang xây, ở chỗ mà hai vợ chồng tôi đã bảo chủ nhà để đổ nhờ nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng....

Continue Reading